Úplata za předškolní vzdělávání v MŠ ve šk. roce 2024/2025

Zřizovatel naší mateřské školy, která je součástí Základní školy a Mateřské školy pro zrakově postižené a vady řeči, Plzeň, Lazaretní 25, stanovil pro příští školní rok měsíční úplatu za předškolní vzdělávání ve výši 450,-Kč měsíčně od 1.9. 2024. Bližší informace k úplatě a možnosti osvobození od úplaty zde.

Seznam přijatých dětí do MŠ

Základní škola a Mateřská škola pro zrakově postižené a vady řeči, Plzeň, Lazaretní 25 jako věcně a místně příslušný orgán ve smyslu ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) a § 34 odst. 3 a odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon), ve znění …
Číst celé

Akce MŠ k Víkendu otevřených zahrad 8.6.24

Zveme Vás na „Kouzelné putování čarodějky Míny a kocoura Bucifala“, které pořádáme v rámci Víkendu otevřených zahrad v soboru 8.6. 2024. Výdej hracích karet probíhá od 9 do 10 hodin u vrátek MŠ Ke Špitálskému lesu 3. Na trase Špitálským lesem na každého čekají malé odměny za splnění úkolů, která pro Vás připraví naše paní …
Číst celé

Prázdninový provoz 07/2024 v MŠ Macháčkova

Prázdninový provoz pro mateřské školy dle § 16 zajišťuje letos mateřská škola v Macháčkově ulici. Informace ředitelky školy pro přihlášení na tento provoz jsou dostupné na nástěnkách ve školce. Zájemci se o formuláře a kopii evidenčního listu přihlásí na svých třídách.