Představení

  • Mateřská škola – pracoviště pro zrakově postižené a vady řeči, Lazaretní 25 – zabezpečuje péči o děti s tímto zdravotním postižením od 3 let do 6 (popř. 7) let věku.
  • Mateřská škola – vady řeči, pracoviště Ke Špitálskému lesu 3 – zabezpečuje péči o děti s vadami řeči od 3 let do 6 (popř. 7) let věku.
  • Mateřská škola má denní provoz.
  • V našem zařízení pracují speciální pedagogové – logopedi se státní závěrečnou zkouškou z logopedie, logopedické asistentky se závěrečnou zkouškou z logopedie, úzce spolupracujeme s psychologem SPC pro vady řeči. Konzultantem je i lékař odd. foniatrie.
  • Veškerá péče je zdarma, je hrazena z rozpočtu zařízení.
  • Zřizovatelem je Krajský úřad Plzeňského kraje.
  • Kapacita mateřské školy je 95 dětí.

Spolupráce s odborníky:

  • Mateřská škola – vady řeči a Speciálně pedagogické centrum pro děti s vadami řeči úzce spolupracují s lékaři z foniatrie – MUDr. Koželuhová, MUDr. Havlová a dalšími v návaznosti na speciální vzdělávací potřeby dětí.