Organizace dne v MŠ

  • 6:00 – 8:00 příchod dětí dle provozu jednotlivých pracovišť, volná hra
  • od 7 h probíhají konzultační dny k logopedii s paní logopedkou a zapsanými rodiči a dětmi
  • od 8 h ranní kruh, řízená činnost, kolektivní a individuální logopedická péče na jednotlivých třídách, rozcvičky a pohybové hry, volná hra, pobyt venku – učitelé jednotlivých tříd si mohou korigovat pobyt venku dle počasí a aktivit s dětmi již od ranních hodin (cca 2 hodiny denně)
  • 8:45 / 9:00 – 9:15 / 9:30 svačina
  • 11:30 – 12:00 oběd, hygiena, příprava na odpočinek
  • 12:00 – 14:00 odpočinek – spaní / klidové činnosti
  • 14:00 – 16:30 volná hra, činnosti dle výběru dětí (kresba, malba, knihy, časopisy, odpolední svačina, konzultační dny k logopedii vedené paní logopedkou s rodiči a dětmi) 

Uvedené časy jsou pouze orientační, denní program se přizpůsobuje individuálním potřebám a možnostem dětí. Denní řád je pružný, do programu paní učitelky zařazují celoškolkové, třídní i mimoškolní akce, výlety, kulturní a sportovní akce apod. 

Časy se mohou lišit s ohledem na výše uvedené jak na jednotlivých pracovištích, tak i třídách.

Individuální logopedická péče na třídách probíhá od 7 h s paní logopedkou, od 8 h  hodin dle rozpisu tříd paní logopedkou a třídními učitelkami – logopedickými asistentkami. Na pracovišti Lazaretní 25 probíhá mezi 8 a 9 h také tyflopedická péče pod vedením zdravotnice školy.