Sponzoři mateřské školy

Milí sponzoři, děkujeme Vám za Vaši podporu!

Podpořili nás:

 • fa. META Plzeň – drobnými předměty, které využijeme na dechová cvičení a rozvoj jemné motoriky našich dětí.
 • pí Milena Štefková – didaktické pomůcky a hračky (Vánoce 2018).
 • rodiče – kteří připravují nadílku dárků v podobě pomůcek, hraček a knížek k letošním Vánocům.
 • p. Vladimír Nový (AUTOSERVIS PLZEŇ) – nákup speciálního digitálního teploměru a relaxačních pomůcek do mateřské školy.
 • zahradnictví JVV GINKGO s.r.o., Vyhlídková 17, Plzeň – dar v podobě mulčovací kůry na záhony naší zahrady, které byly po ukončení stavebních prací v nepříznivém stavu. Díky vstřícnosti vedení firmy a možnosti odběru dle našich potřeb jsme mohli uvést zahradu do původního stavu.
 • RK BAND country a western music – vytvoření příjemné atmosféry na zahradě naší mateřské školy v rámci akce „Pohádkový les“ a podpoření naší akce bez nároku na honorář.
 • dobrovolníci z IKEA Zličín pod vedením Ing. Adély Joskové – pomoc při údržbě zahrad a vzniku nových prvků v areálech jednotlivých pracovišť mateřské školy a za následný dar ke Dni dětí v podobě triček, omalovánek a reklamních předmětů.
 • p. Martin Nový – pomocí bagříku nám odstranil nálety, kořeny keřů a dříve poražených stromů pro vznik nových prvků na zahradě (pařezové a luční zahrádky).
 • fa INSOLVENCE – sponzorský dar + další finanční dar v hodnotě: 10 000 Kč.
 • fa MECAS ESI s.r.o. – dar v podobě polytechnické stavebnice POLY-S14 v hodnotě: 17 000 Kč na podporu technického vzdělávání dětí předškolního věku. Jedná se o stavebnici z bukového dřeva, která umožňuje vytvářet různé funkční sestavy se zaměřením na technické detaily. Děti mohou postavit výrobky dle své fantazie, ale také dle návodných sešitů např. lokomotivu, ponorku, raketu a další modely pro pohyb na suchu, vodě i ve vzduchu.
 • dobrovolníci z fy Doosan Škoda Power – kteří pravidelně 2x ročně vždy na jaře a na podzim v době od 8 do 15 h dobrovolně pomáhají s údržbou zahrad a dalšími pracemi pomáhají ke zvelebení venkovních areálů školy na pracovištích v Lazaretní 25 a Ke Špitálskému lesu 3.
 • fa LB MINERALS (Horní Bříza) – děkujeme za 3 nákladní auta (cca 45 tun) písku do našeho suchého rybníku (05/2014).
 • p. Žambůrek – odstranění travního porostu, zeminy a jejího přesunu po zahradě bagrem.
 • p. Veverka správce z Povodí Vltavy – moc děkujeme za velmi vstřícné jednání a ochotu, za vytipování vrbových prutů (délka 2 – 4m) v lokalitě Horní Břízy, které jsme si mohli ořezat pro vznik vrboviště na námi přetvářené zahradě na pracovišti Ke Špitálskému lesu.
 • p. Bebr a p. Kapr odvoz sběru do sběrných surovin při týdnech sběru v MŠ (akce OS rodičů a příznivců MŠ vady řeči).
 • p. Karel Jindra – sponzorské provedení geodetického zaměření zahrady naší mateřské školy (pracoviště Ke Špitálskému lesu 3). Moc děkujeme!

KAREL JINDRA, geodetické práce
tel.: 777 175 149, 377 932 680 (večer)
e-mail: kareljindra@seznam.cz