Kontakty – MŠ Ke Špitálskému lesu 3

Vedení

ZŠ a MŠ pro zrakově postižené a vady řeči,
Plzeň, Lazaretní 25

Ke Špitálskému lesu 3
312 00 Plzeň

Zástupkyně ředitelky pro mateřské školy – Mgr. Karla Kaprová: 777 468 624;
e-mail: kaprova@zrakpm.cz

Na adrese Ke Špitálskému lesu 3, 312 00 Plzeň, naleznete vedení MŠ a pracoviště SPC pro vady řeči

Třídy

Třída Myšky: 777 468 628 (Bechynská, Štychová, Čechová); e-mail: mysky@zrakpm.cz

Třída Medvíďata: 777 468 627 (Červená, Mourková, Cinková); e-mail: medvidata@zrakpm.cz

Třída Žabičky: 777 468 625 (Nová, Jirásková, Konečná); e-mail: zabicky@zrakpm.cz

Třída Sluníčka: 777 468 626 (Filipová, Petruňová, Balounová); e-mail: slunicka@zrakpm.cz

Pedagogičtí pracovníci

Speciální pedagog – logoped – Mgr. Hana Vitoušová: 778 742 931; e-mail: vitousova@zrakpm.cz

Speciální pedagog – logoped – Mgr. Lucie Zábranová: 778 742 932; e-mail: zabranova@zrakpm.cz

Speciální pedagog – logoped – Mgr. Jasmína Němečková: e-mail: nemeckova@zrakpm.cz

Speciální pedagog – logopedBc. Martina Bebrová: e-mail: bebrova@zrakpm.cz