Mateřská škola – Ke Špitálskému lesu 3

Pracoviště mateřské školy – vady řeči najdete v Plzni – Doubravce, Ke Špitálskému lesu 3, v dosahu MHD. Její výhodná poloha umožňuje pobyt dětí ve velké zahradě školy, vycházky do blízkého lesa. 

Naše mateřská škola úzce spolupracuje s ostatními mateřskými školami v obvodě, děti se účastní předplaveckého výcviku, navštěvují koncerty, výstavy, divadelní představení. 

Jedním z hlavních cílů školy je kromě prioritního poslání – logopedie – co nejužší spolupráce s rodinou, zapojení rodičů do dění školy, společné akce školy a rodiny – dny otevřených dveří, besídka, karneval, vánoční a velikonoční jarmark.

Spolupráce s rodinou:

  • Rozvoj komunikativních dovedností dětí je v rukou nejen mateřské školy, popř. speciálně pedagogického centra, ale záleží i na spolupráci s rodinou. To, co se děti učí v mateřské škole, je třeba doma procvičovat.
  • K informovanosti rodičů slouží poradní dny k logopedii – 1 x za 14 dnů, nástěnky s odbornými články, individuální denní kontakt učitelka – rodič, možnost konzultací s psychologem z SPC vady řeči, lékařem odd. foniatrie při návštěvách v MŠ.
  • Rodiče zapojujeme i do běžného dění v mateřské škole, pořádáme společné akce spojené se zahradou naší školky, besídky pro rodiče, karneval, dny plné her.