Výsledky zápisů do MŠ pro pracoviště Ke Špitálskému lesu 3

K předškolnímu vzdělávání od 1.9. 2022 byly přijaty děti pod následujícím číslem jednacím: Z/538/2022-18 Z/554/2022-37 Z/511/2022-25 Z/515/2022-28 Z/530/2022-11 Z/539/2022-19 Z/527/2022-8 Z/518/2022-31 Z/517/2022-30 Z/540/2022-36 Z/584/2022-35 Z/583/2022-20 Z/528/2022-9 Z/532/2022-13 Z/502/2022-21 Z/514/2022-27 Z/585/2022-34 Z/536/2022-17 Z/529/2022-10 Z/535/2022-16 Z/533/2022-14 Z/520/2022-33 Z/519/2022-32 Zákonní zástupci obdrželi informaci o vydání a předání rozhodnutí na svůj e-mail.

Bob a Bobek sportují – akce MŠ i pro veřejnost

V sobotu 11.6. 2022 proběhne naše tradiční školková akce. Zahrada Ke Špitálskému lesu 3 je v rámci Víkendu otevřených zahrad zpřístupněna od 9 do 14 hodin. Mezi 9 – 10 hodinou proběhne start na trasu, kde jsou připraveny různé úkoly k plnění. Během akce proběhne i jarmark. V bufetu je zajištěno občerstvení. Na zahradě bude …
Číst celé

Organizace předplaveckého výcviku – pátek – třídy LAZARETNÍ a část třídy MYŠKY

První lekce proběhne 18.2. 2022. Děti budou odjíždět autobusem z MŠ po svačině. Výcvik začíná v 9,45 hodin. Nezapomeňte dodat do 18.2. pediatrem vystavené potvrzení o tom, že děti mohou absolvovat předplavecký výcvik. Bez potvrzení nebude dítěti umožněn vstup do bazénu. Děti potřebují s sebou batůžek, ve kterém budou: plavky, křestním jménem podepsaná koupací čepice (na …
Číst celé

Organizace předplaveckého výcviku – středa – třída MYŠÁCI, MEDVÍĎATA

První lekce proběhne 16.2. 2022. Děti budou odjíždět autobusem od MŠ cca v  7,40 hod.. Pokud nebude dítě do doby odjezdu autobusu v MŠ, rodič dopraví dítě sám až k bazénu (zaspání, dopravní kolaps), kde dítě předá učitelce. O dopravě dítěte na bazén informuje prostřednictvím SMS či zavolání na třídní telefon. Výcvik začíná v 8,15 hodin. Nezapomeňte dodat …
Číst celé

Info k zápisům do 1. tříd

Rodiče dětí, které jsou klienty SPC pro vady řeči, které v letošním roce půjdou k zápisům (nar. 1.9.2015 – 31.8.2016 a starší – již s OŠD) se objednají u Mgr. Hromadové (tel. 778 545354) na vyšetření školní zralosti, případně na vyšetření k vhodnému zařazení do základní školy nebo k vystavení doporučení k vřazení do školy …
Číst celé

Pravidla pro nahlašování pozitivně testovaných dětí na přítomnost nemoci covid-19

Zákonný zástupce nahlásí pozitivní výsledek PCR testu škole na kmenovou třídu. Škola se spojí s KHS a předá jí osobní údaje všech osob, které byly v epidemiologicky významném kontaktu (dle instrukcí KHS). KHS vystaví automatizovaně žádanky. Třídní učitelé informují o této skutečnosti zákonné zástupce dětí, které byly s dotyčnou osobou v epidemiologicky významném kontaktu. Škola …
Číst celé

Beseda pro rodiče k zápisům do 1. třídy

V úterý 4.1. 2022 od 15,30 hodin na pracovišti Ke Špitálskému lesu 3 na horní budově ve třídě Myšáci proběhne beseda s psycholožkou SPC pro vady řeči a zrakově postižené Mgr. Lucií Hromadovou k zápisům do 1. tříd základních škol. Zveme všechny rodiče, jejichž děti půjdou k zápisům do základní školy. Po besedě bude možné …
Číst celé

Vánoční prázdniny

V době vánočních prázdnin od 23.12.2021 do 2.1. 2022 bude mateřská škola uzavřena. Provoz bude obnoven 3.1. 2022 dle zvyklostí jednotlivých pracovišť. Všem dětem a rodičům přejeme krásné Vánoce a do nového roku hodně zdraví, pohody a štěstí.

Předplavecký výcvik

Od února do června 2022 bude probíhat předplavecký výcvik v malém bazénu v Plzni na Slovanech. Výcvik je určen pro děti starší 5-ti let, jejichž zdravotní stav to dovoluje. Děti budou na výcvik dojíždět ve dvou skupinách. Jedna skupina ze Špitálského lesa ve středy, další skupina ze Špitálského lesa a Lazaretní v pátky. Bližší informace …
Číst celé