Spolek rodičů

Rodiče dětí a příznivci naší mateřské školy iniciovali vznik „Občanského sdružení rodičů a příznivců MŠ – vady řeči“ pracovišť Ke Špitálskému lesu 1050/3, Plzeň-Doubravka a Jesenická 11, Plzeň-Lochotín se sídlem Ke Špitálskému lesu 1050/3, Plzeň-Doubravka, 312 00.

Registrace sdružení byla provedena dne 12. 11. 2012 pod č.j. VS/1-1/90853/12-R, IČO 012 242 98 Ministerstvem vnitra.

Rozhodnutí o registraci Finančním úřadem v Plzni dne 30. 11. 2012, DIČ: CZ01224298.

Bankovní účet založen u Fio banky, pobočka Prešovská ul., číslo účtu: 2400362528/2010.

Od ledna 2016 je ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni v oddílu L, vložce číslo 6470 se vymazán původní název a zapsán název nový „Spolek rodičů a příznivců MŠ – vady řeči“

Stanovy jsou dostupné v rejstříku spolků a v kanceláři.

Pro školní rok 2020/2021 činí příspěvek 500 Kč na rodinu.

Sbíráme sběr

Pro letošní školní rok jsme se opět:

  • zaregistrovali u AVE, Cvokařská ul. do sběrné soutěže, částky za nasbírané suroviny ve sběrovém týdnu budou posílánypo fakturaci přímo na náš účet vždy po 1. následujícího měsíce,
  • registrací jsme dosáhli na vyšší výkupní ceny za jednotlivé suroviny,
  • můžete sběr odvézt přímo do AVE: nahlásíte, že je sběr na náš spolek a jeho IČO (výše uvedeno) a vy dostanete potvrzení o množství sběru a částce, která bude na náš účet zaslána

Vzhledem k tomu, že se po letošních úpravách školky změnila možnost ukládání sběru, prosíme rodiče, kteří mohou, aby sběr odvezli přímo do AVE.

Sběrný týden: termíny budou vyvěšeny aktuálně na nástěnkách.

Děkujeme všem dětem, rodičům a příznivcům za spoluúčast na sběrových týdnech.