ZÁPISY DO MŠ

Zápis dětí na pracoviště:

Ke Špitálskému lesu 3 a Lazaretní 25

Na pracoviště mateřské školy jsou přijímány pouze děti se speciálními vzdělávacími potřebami dle vyhlášky č. 27/2016 a v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. školský zákon ( s předpisy v pozdějším znění) na základě doporučení školského poradenského zařízení.

Zápisy na obě pracoviště se konají v budově kanceláře MŠ v Plzni, Ke Špitálskému lesu 3, telefon 777 468 624, Mgr. Karla Kaprová.

Zápisy do mateřské školy probíhají pouze osobně, ne elektronicky. Naše mateřská škola není v systému elektronických zápisů do plzeňských mateřských škol.

Vydávání žádostí o přijetí:

15. dubna 2024 od 7,00 do 16,00 hod.

16. dubna 2024 od 8,00 do 15,00 hod.

17. dubna 2024 od 8,00 do 12,00 hod.

Příjmu žádostí o přijetí se účastní i Vaše dítě v časovém intervalu, do kterého se zapíšete u vydávání žádostí:

6. května 2024 od 8,00 do 16,00 hod.

7. května 2024 od 8,00 do 15,00 hod.