ZÁPISY DO MŠ

Zápis dětí na pracoviště:

Ke Špitálskému lesu 3 a Lazaretní 25

Na pracoviště mateřské školy jsou přijímány pouze děti se speciálními vzdělávacími potřebami dle vyhlášky č. 27/2016 a v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. školský zákon ( s předpisy v pozdějším znění) na základě doporučení školského poradenského zařízení.

Zápisy na obě pracoviště se konají v budově kanceláře MŠ v Plzni, Ke Špitálskému lesu 3, telefon 777 468 624, Mgr. Karla Kaprová.

Zápisy do mateřské školy probíhají pouze osobně, ne elektronicky. Naše mateřská škola není v systému elektronických zápisů do plzeňských mateřských škol.

Vydávání žádostí o přijetí :

11. dubna 2023 od 7,00 do 16,00 hod.

12. dubna 2023 od 8,00 do 15,00 hod.

13. dubna 2023 od 8,00 do 12,00 hod.

Příjmu žádostí o přijetí se účastní i Vaše dítě v časovém intervalu, do kterého se zapíšete u vydávání žádostí:

2. května 2023 od 8,00 do 16,00 hod.

3. května 2023 od 8,00 do 15,00 hod.