Úplata za předškolní vzdělávání v MŠ ve šk. roce 2024/2025

Zřizovatel naší mateřské školy, která je součástí Základní školy a Mateřské školy pro zrakově postižené a vady řeči, Plzeň, Lazaretní 25, stanovil pro příští školní rok měsíční úplatu za předškolní vzdělávání ve výši 450,-Kč měsíčně od 1.9. 2024. Bližší informace k úplatě a možnosti osvobození od úplaty zde.