Třídy – MŠ Ke Špitálskému lesu 3

Na tomto pracovišti jsou celkem 4 třídy:

TŘÍDA SLUNÍČKA

Věková skupina: 4 – 6 let

Paní učitelky: Dana Filipová, Gabriela Petruňová

Asistentka pedagoga: Marcela Balounová

TŘÍDA MYŠKY

Věková skupina: 5 – 6 let

Paní učitelky: Pavla Bechynská/Martina Bebrová a Dana Štychová

Asistentka pedagoga: Monika Čechová

TŘÍDA MEDVÍĎATA

Věková skupina: 6 – 7 let

Paní učitelky: Dana Červená a Jana Mourková

Asistentky pedagoga: Milota Cinková a Andrea Kodýdková

TŘÍDA ŽABIČKY

Věková skupina: 3 – 4 roky

Paní učitelky: Jana Nová a Dana Jirásková

Asistentka pedagoga: Zdeňka Konečná