Seznam přijatých dětí po přerušeném přijímacím řízení

V návaznosti na dodání chybějících příloh k přijímacímu řízení a splnění kritérií jsou přijaty děti vedené pod jednacím číslem:

Z/534/2022-15

Z/512/2022-39

Z/521/2022-40

Z/507/2022-22