Schůzka k zápisům do 1. tříd základních škol s psycholožkou SPC pro vady řeči

V úterý 17.1. 2023 od 15,30 hodin proběhne na pracovišti Ke Špitálskému lesu 3 informativní schůzka pro rodiče k zápisům do 1. tříd základních škol. Přítomna bude opět psycholožka Speciálně pedagogického centra pro vady řeči Mgr. Lucie Hromadová, u které bude možno po schůzce si domluvit termíny na přešetření školní zralosti nebo přešetření aktuálního stavu po odkladu povinné školní docházky pro vytipování vhodných škol.