Rozhodnutí o přijetí – pracoviště Lazaretní 25

Základní škola a Mateřská škola pro zrakově postižené, Plzeň, rozhodla dne 30. 5. 2023v rámci přijímacího řízení do mateřské školy o přijetí na pracoviště MŠ Lazaretní 25 následujících zájemců, kteří jsou evidováni pod číslem jednacím:

Z/756/2023-17

Z/753/20023-14

Z/747/2023-7

Z/758/2023-19

Z/759/2023-20

Z/750/2023-11

Z/755/2023-16

Z/743/2023-3

Z/762/2023-25

Z/761/2023-22

Z/752/2023-13

Zákonní zástupci obdrží e-mail s oznámením o vydání rozhodnutí s bližšími informacemi o převzetí.