Předplavecký výcvik mateřské školy

Ve 2. pololetí tohoto školního roku budeme opět jezdit na malý bazén na Slovany na předplavecký výcvik. Tento výcvik je určen pro děti starší 5-ti let. Bližší informace s předběžnou kalkulací ceny jsou k dispozici na jednotlivých třídách, ze kterých se mohou děti na tento výcvik hlásit. Prosíme rodiče, aby si u svých dětských lékařů zjistili, zda jim v případě zájmu lékař potvrzení pro dítě vydá a za jakých podmínek. Přihlášení je závazné. Z počtu přihlášených dětí v dané skupině se pak vypočítává přesná cena předplaveckého výcviku.