Den otevřených dveří

Den otevřených dveří proběhne ve středu 15.3. 2023 od 8 do 16 hodin na základní škole, internátu, v SPC pro zrakově postižené a v SPC pro vady řeči. V mateřské škole proběhne také v tomto časovém rozpětí, jen v době poledního klidu 12 – 14 hodin nás nechte v klidu odpočinout. Návštěvníci budou mít možnost prohlédnout si prostory školy, nahlédnout do výuky, seznámit se s kompenzačními pomůckami. Speciálně pedagogická centra Vám poskytnou informace v oblasti začleňování dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, o tyflopedické a logopedické péči a o zajišťování speciálních kompenzačních pomůcek.